Board logo

標題: 新一批會員証正在制作中 [打印本頁]

作者: vr2io    時間: 2011-2-18 00:01     標題: 新一批會員証正在制作中

[attach]1052[/attach]
作者: vr2io    時間: 2011-2-18 01:05

[attach]1053[/attach][attach]1054[/attach]
作者: vr2io    時間: 2011-2-18 01:07

本帖最後由 vr2io 於 2011-2-18 20:56 編輯

新証名單:YIN, YML, UBQ, UCU, UIM, WSE, WTZ, ZSO, UTI, WSB, YTK, VLP, YTR, ZVQ, WKQ, YXO, XPJ, VIB

已經放 CQ SHOP, 請自行提取
作者: VR2UBQ    時間: 2011-2-18 02:03

3# vr2io

個會証好正呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我流哂口水  !!!!!!!!!!!
穿埋件背心加上會証,成個似重案組  
作者: AhShui    時間: 2011-2-18 17:59

点解次次都冇我份,我向秘書油雞交足全部文件及信封內最重要的$500元。
作者: vr2io    時間: 2011-2-18 18:33

点解次次都冇我份,我向秘書油雞交足全部文件及信封內最重要的$500元。
AhShui 發表於 2011-2-18 17:59
阿水, 今年已經加價, 個個俾 1 千, 你只俾5舊, 慢慢等啦
作者: VR2YIN    時間: 2011-2-18 20:08

感動了!有會員証。謝會長!
作者: vr2io    時間: 2011-2-18 20:55

新証已經放在 CQ SHOP, 請自行提取
作者: VR2VLL    時間: 2011-2-18 22:07

5# AhShui

油雞副會長
作者: vr2ube    時間: 2011-2-18 22:41

5# AhShui


油雞己經是副會長了 你都唔知 所以冇會員証
作者: AhShui    時間: 2011-2-18 22:57

早響UBE,VLL 油雞降職点觧唔出通告,,真係百佳。
作者: vr2zvq    時間: 2011-2-18 23:32

本帖最後由 vr2zvq 於 2011-2-18 23:52 編輯

太感動了!非常漂亮新會員証。謝會長!
作者: vr2zsz    時間: 2011-2-18 23:43

早響UBE,VLL 油雞降職点觧唔出通告,,真係百佳。
AhShui 發表於 2011-2-18 22:57
2010-04-25 委員就職晚會兼賀匯訊公司新張各界老友食一餐
http://picasaweb.google.com.tw/vr2zszshiu/nqorwE#
作者: vr2uim    時間: 2011-2-19 00:05

THX !!!IO ,我會盡快到大哥雄處取証,張証好buti.,謝謝!!! ^ ^
作者: vr2io    時間: 2011-2-19 07:59

点解次次都冇我份,我向秘書油雞交足全部文件及信封內最重要的$500元。
AhShui 發表於 2011-2-18 17:59根據記錄, 阿水在 2007年12月11日已經提取會員証, 依據黨章:如有不誠實行為,打欏柚30大板

http://www.vr2ham.net/viewthread.php?tid=182&extra=page%3D7
作者: VR2XLB    時間: 2011-2-25 11:50

我個証沒了近一年,沒法補领...VR2VTD 發表於 2011-2-19 01:13
VTD,

Your original Rover Pass is still on my desk, call me la!

作者: vr2yml    時間: 2011-3-7 21:50

感謝 CQ SHOP

我已取証
一個字 正 
作者: VR2UVD    時間: 2011-3-11 10:01

每一次做新會員証,都無我份....
作者: VR2ZYB    時間: 2011-3-11 13:07

每一次做新會員証,都無我份....
VR2UVD 發表於 2011-3-11 10:01
參與活動時記得順便帶張型仔相.
歡迎光臨 VR2HAM BBS (http://www.vr2ham.net/) Powered by Discuz! 7.0.0